Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. července 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy a rodinu webů B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy.

Použití osobních informací

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy a k poskytování služeb, o které jste požádali. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy a jeho přidružených částí. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy za účelem zjištění, jaké služby B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte B&B Il Ponticello - San Gemini, Terni, Italy na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation